Helio S.A.

Dla spółek notowanych na giełdzie, profesjonalna i przejrzysta strona internetowa to ważne narzędzie komunikacji z inwestorami.

Zostaliśmy wybrani do realizacji strony korporacyjnej oraz konsumenckiej dla producenta bakalii Helio.

Analiza i nowa architektura informacji

Przed przystąpieniem do realizacji przeprowadziliśmy głęboką analizę starej strony i wspólnie z klientem stworzyliśmy nową architekturę informacji. Szczególnie ważne było oddzielenie komunikacji i informacji dotyczącej działania spółki od prezentacji produktów i marki dla konsumentów.

Profesjonalna strona korporacyjna

Nowa witryna w internecie stanowi holistyczną bazę wiedzy o spółce. Przemyślane i odpowiednio podzielone działy kierują do istotnych treści oraz informacji. Strona została podzielona na kluczowe obszary, które stanowią: informacje o firmie, prezentacja portfolio produktów, relacje inwestorskie czy kariera.

Wyniki giełdowe i informacje dla inwestorów

Z punktu widzenia inwestorów, szczególnie istotne są wyniki i kondycja spółki. Stworzyliśmy obszerny dział relacji inwestorskich. Stanowi on największy element strony korporacyjnej. Każdy znajdzie tam kompleksowo zaprezentowane wyniki finansowe spółki – zarówno te aktualne jak i historyczne. Dostępne są także raporty giełdowe oraz aktualne notowania akcji Helio.